Doanh thu du lịch tháng 2/2020 ước đạt 8.100 tỷ đồng, giảm 29.94 % so với cùng kỳ năm 2019, giảm 37% so với tháng 1; doanh thu du lịch trong 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 21.127 tỷ đồng giảm 10.7% (cùng kỳ 23.660 tỷ đồng), đạt 15% kế hoạch năm 2020.

Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch từ 3 – 5 sao đạt khoảng 45% -50%.

Thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Du lịch đã tăng cường tuyên truyền thông tin và phương pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến khách du lịch; kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp lữ hành. Các cơ sở lưu trú du lịch báo cáo hằng ngày về thông tin sức khỏe khách du lịch đang lưu trú tại cơ sở và biểu thống kê du khách đã đến từ hoặc đi qua (bao gồm đã quá cảnh) các vùng dịch.

TP Hồ Chí Minh kiến nghị Chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp du lịch 

Ngoài ra, tình hình an ninh trật các khu vực tập trung đông khách du lịch luôn được đảm bảo, kịp thời tiếp nhận và giải quyết các vụ việc phát sinh. Tổng số khách du lịch đến các Trạm Thông tin và Hỗ trợ khách du lịch đạt khoảng 1.500 lượt/1 ngày.

Sở Du lịch cũng đã tham mưu UBND thành phố xây dựng văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn ứng phó với tác động của dịch bệnh COVID-19. 

Thành phố đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến đối với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch về chính sách thuế; chính sách tài chính, tín dụng; chính sách bảo hiểm xã hội; chính sách giảm tiền thuê đất; chính sách visa…


Nguyễn Cảnh