Qua kiểm tra tại 164 siêu thị, nhà sách, cửa hàng, đại lý bán các mặt hàng của các đơn vị tham gia bình ổn giám bên cạnh nhiều điểm có treo băng rôn hàng bình ổn, niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, vẫn còn một số cửa hàng niêm yết không rõ ràng.

Tại các chợ, sau 45 lượt kiểm tra, các tiểu thương chấp hành việc niêm yết giá các mặt hàng tương đối đầy đủ. Tương tự, kiểm tra 297 điểm giữ xe tại các chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí, trung tâm thương mại, đơn vị hành chính Nhà nước, đa số các điểm giữ xe thực hiện việc niêm yết và thu phí trông giữ xe theo quy định…

H.A.