Ngày 12-1, tại buổi tổng kết công tác thuế 2017, đại diện Cục thuế TP Hồ Chí Minh cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu Ngân sách nhà nước, trong năm 2017, Cục thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện các chuyên đề như: kiểm soát hoạt động chuyển giá đối với các doanh nghiệp (DN) có giao dịch liên kết (chủ yếu là các doanh nghiệp FDI); kiểm soát hoạt động chuyển giá trong lĩnh vực xuất nhập khẩu; quản lý kinh doanh xăng dầu; quản lý kinh doanh lĩnh vực dịch vụ cao cấp, ăn uống; quản lý kinh doanh thương mại điện tử...

Bên cạnh đó, Cục thuế thành phố cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra 22 ngành, lĩnh vực hoạt động có rủi ro cao về thuế. Xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ với tổng số tiền truy thu và phạt là 1.149 tỷ đồng.

Cục thuế đã tổ chức rà soát, thu thập thông tin và thông báo bằng văn bản đến các tổ chức, cá nhân kinh doanh qua mạng Internet (Facebook, Youtube, Zalo...) để vận động, hướng dẫn người nộp thuế chấp hành tốt pháp luật về thuế.

Tính đến cuối tháng 11-2017, Cục thuế đã gửi 14.543 giấy mời đối với website có kinh doanh thương mại điện tử, lập biên bản xác định số liệu 3.990 trường hợp, đã truy thu và phạt 19,5 tỷ đồng; Trong công tác quản lý khoán thuế đối với cơ sở kinh doanh, kiểm tra 14.444 (chiếm 93,82% tổng số cơ sở kinh doanh phải kiểm tra), kết quả kiểm tra chống thất thu là 1.805 tỷ đồng.

Theo ông Bùi Văn Nam - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng là lần đầu tiên ngành Thuế thực hiện thu nội địa thuế quản lý đạt mốc 1 triệu tỷ đồng. Riêng TP Hồ Chí Minh thu nội địa đạt xấp xỉ 24% với tổng số thu cả nước.

T.Hà