Năm nay, lễ Giỗ tổ Hùng Vương ngày 10-3 âm lịch, tức ngày 2-4-2020 dương lịch rơi vào thứ năm, giữa tuần. Do đó, người lao động chỉ được nghỉ 1 ngày duy nhất mà không được hoán đổi ngày nghỉ hay nghỉ kèm ngày cuối tuần. Trong trường hợp người lao động đi làm trong ngày Giỗ tổ Hùng Vương sẽ được tính mức lương tăng thêm. 

Cụ thể, Luật Lao động 2012 cũng nêu rõ, người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, sẽ được thêm ít nhất 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 

Như vậy, nếu phải làm việc vào ngày Giỗ tổ Hùng Vương thì người lao động sẽ được trả lương tối thiểu bằng 400% tiền lương của ngày làm việc bình thường.

PV