Truyền tải điện TP HCM hiện đang quản lý, vận hành 43 đường dây với tổng chiều dài 709,962 km (bao gồm 11 đường dây 500kV, 32 đường dây 220kV) và 3 trạm biến áp 500 kV, 6 trạm biến áp 220 kV, tổng công suất khả dụng là 9.697 MVA. Với địa bàn quản lý bao gồm TP.HCM và tỉnh Long An, địa hình tương đối phức tạp, lưới điện đi qua nhiều khu dân cư, khu công nghiệp, các nông trường, trong khi việc kiểm tra định kỳ, kiểm tra bất thường và việc thu thập, báo cáo số liệu, hình ảnh... đòi hỏi phải nhanh để đưa ra các giải pháp xử lý kịp thời nhằm đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, liên tục, Truyền tải điện TP HCM đã nung nấu quyết tâm ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cượng hiệu quả công việc.

Thực hiện chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, Công ty Truyền tải điện 4 đã giao cho Truyền tải điện TP HCM nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Thiện Tâm - Trưởng phòng Kỹ thuật công ty, việc áp dụng công nghệ GIS trong quản lý vận hành lưới truyền tải sẽ rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng năng suất lao động; song song đó, áp dụng công nghệ GIS làm cho việc thu thập và gửi số liệu, hình ảnh thiết bị… từ hiện trường đến cán bộ quản lý nhanh nhất, cơ sở dữ liệu sẽ tự động cập nhật liên tục, đầy đủ, tập trung vào hệ thống và thống nhất trong toàn đơn vị. Ngoài ra việc áp dụng công nghệ GIS giúp cán bộ quản lý và nhân viên vận hành có thể giao tiếp trực tiếp với nhau, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác chỉ đạo và xử lý; cũng như việc cán bộ lãnh đạo có thể theo dõi tình hình giao việc và thực hiện công tác của nhân viên cấp dưới.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ GIS của Công ty lưới điện cao thế TP HCM, ông Trần Công Đẹp - Phó phòng An toàn cho biết: Hiện nay Công ty lưới điện cao thế TP.HCM cơ bản đã hoàn tất việc ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý lưới điện 110 kV và sẵn sàng hướng dẫn kinh nghiệm cho truyền tải điện TP HCM khi triển khai ứng dụng công nghệ này cho công tác quản lý vận hành lưới điện.

Sau buổi Hội thảo, Truyền tải điện TP HCM sẽ báo cáo, trình bày demo cho Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 4 và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; qua đó, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ xem xét, quyết định về việc giao Công ty Truyền tải điện 4 triển khai đề tài khoa học công nghệ “Ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải”.

NPT