​Ngoài các buổi làm việc với các cơ quan quản lý và điều tiết ngành điện nói chung và truyền tải điện nói riêng, gồm: Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), Cục Điều tiết Năng lượng Liên Bang (FERC), Bộ Lao động Mỹ (DOL); các đơn vị quản lý, vận hành thị trường điện, vận hành hệ thống truyền tải điện tại Mỹ; các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa, dịch vụ, giải pháp và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực truyền tải điện... Đoàn cũng thực địa các trạm biến áp không người trực và thăm các trung tâm điều khiển của PG&E và Vac - Dixon.

Đoàn công tác cũng đã có buổi gặp gỡ ông Thomas Hardy, quyền Giám đốc USTDA và đại diện Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hoa Kỳ (US Eximbank), tham dự triển lãm Internet công nghiệp Minds + Machines của GE và có buổi kết nối với gần 10 doanh nghiệp Mỹ hoạt động trong lĩnh vực liên quan.

Qua chuyến công tác, đoàn đã được tìm hiểu tổng quan ngành điện nói chung và lĩnh vực truyền tải điện của Mỹ nói riêng với trọng tâm về cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ chế vận hành, vai trò quản lý, điều tiết và cân bằng của các cơ quan nhà nước.

Học hỏi các kinh nghiệm, bài học thực tế của các đơn vị quản lý vận hành lưới truyền tải điện lớn tại Mỹ về công tác đầu tư xây dựng, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống truyền tải điện, các phương án tiếp cập và ứng dụng các công nghệ hiện đại trên lưới, hiệu quả đầu tư phát triển lưới điện, cũng như các tiêu chuẩn tuyển dụng và đào tạo công nhân truyền tải điện.

Tiếp xúc và bước đầu có được các đầu mối của các cơ quan quản lý và điều tiết, các đơn vị vận hành hệ thống truyền tải điện, các nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ và công nghệ truyền tải điện tiên tiến, các tổ chức tài chính và cơ quan thương mại của Mỹ.

Tiếp cận được các nguồn thông tin tham khảo phong phú về lĩnh vực điện và truyền tải điện của Mỹ do các đối tác cung cấp.

Với vai trò là cơ quan Thương mại và Phát triển, USTDA hỗ trợ tìm kiếm cơ hội xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ cho các doanh nghiệp Mỹ thông qua việc tài trợ cho các hoạt động chuẩn bị dự án, xây dựng mối quan hệ đối tác lâu dài, tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng bền vững và tăng trưởng kinh tế tại các quốc gia đối tác. 

USTDA đẩy mạnh mục tiêu này thông qua hai chương trình quan trọng là Chương trình Đối tác Doanh nghiệp Quốc tế (IBPP) và Chương trình Phát triển Dự án (PDP).

PV