Mục đích là nhằm xác định xem liệu huỷ bỏ lệnh áp thuế nêu trên, có dẫn tới việc tiếp tục hoặc tái diễn gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian hợp lý có thể thấy trước hay không. 

Theo thông báo của ITC, các bên liên quan phải nộp bản trả lời cung cấp các thông tin cụ thể cho ITC để được đảm bảo xem xét trước ngày 31-3-2016. 

Năm 2011, sau khi DOC và ITC tiến hành rà soát hoàng hôn (lần 1), DOC đã ban hành quyết định gia hạn lệnh áp thuế chống bán phá giá nêu trên thêm 5 năm.

V.H.