Cụ thể, khi kiểm toán ngân sách địa phương năm 2019 của Bình Phước, tại Chi cục Thuế huyện Chơn Thành, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đã phát hiện dấu hiệu mua bán hóa đơn của Công ty TNHH MTV Cao su Bảo Long và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thành Phước. KTNN cho rằng Công ty Bảo Long có vốn điều lệ và vay nợ thấp nhưng doanh thu lớn và tăng mạnh trong các năm 2018, 2019, trong khi đó lợi nhuận lại rất thấp hoặc lỗ. 

Ngoài ra, xem xét và đối chiếu các hợp đồng mua bán mủ cao su của Công ty Bảo Long và một số công ty khác trị giá hàng ngàn tỷ đồng, KTNN nhận định có nhiều dấu hiệu cho thấy việc mua bán cao su là không có thật. Cục Thuế tỉnh Bình Phước cũng xác minh hóa đơn mua hàng của Công ty Bảo Long nhưng chưa thu được kết quả. 

Công ty Thành Phước, theo KTNN, cũng có những dấu hiệu tương tự. Công ty này có vốn điều lệ nhỏ (khoảng 10 tỷ đồng) nhưng doanh thu năm 2018 là 359 tỷ đồng, năm 2019 vọt lên 2.015 tỷ đồng. 

Tuy vậy, năm 2018 Công ty Thành Phước lỗ trên 2,7 tỷ đồng và năm 2019 chỉ lãi 219 triệu đồng. Các dấu hiệu mà KTNN nêu ra đối với Công ty Thành Phước cũng tương tự Công ty Bảo Long nói trên.

Đặng Nhật