Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt tiêu chí, quyết định và chịu trách nhiệm lựa chọn nhà đầu tư chiến lược trong nước sau khi bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng, không bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; bảo đảm nhà đầu tư cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Sau khi cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Nhà nước vẫn nắm giữ 75% vốn điều lệ, nên về cơ bản đây vẫn là doanh nghiệp Nhà nước. 25% vốn xã hội hóa sau khi bán đấu giá công khai, bán cho người lao động, bán cho công đoàn trong doanh nghiệp, còn lại 11,25% cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, nhưng không bán cho nhà đầu tư nước ngoài.

Lý giải điều này, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết có nhiều lý do, nhưng cơ bản nhất là vì đất đai, tập đoàn này có hơn 300.000ha, có những nơi có vị trí rất quan trọng, ở đô thị cũng có những vị trí đắc địa.

Thứ hai, quan trọng hơn là còn hơn 100.000ha của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam được Chính phủ Lào và Campuchia cho phép đầu tư. Vì vậy muốn cổ phần hóa đưa thêm nhà đầu tư khác ở nước ngoài cần có sự đồng ý của nước bạn Lào và Campuchia.

“Đến bây giờ chưa có nhà đầu tư chiến lược nào đàm phán chính thức, nhưng chúng tôi tin rằng, chắc chắn sẽ có nhà đầu tư chiến lược xuất hiện”, ông Tuấn nhận định.

D.L.