Theo thỏa thuận, hai bên thực hiện điện tử hóa các giao dịch thu, chi và đối chiếu số liệu giữa các đơn vị Kho bạc Nhà nước và MB; đảm bảo thu ngân sách nhà nước nhanh chóng, thuận lợi; đảm bảo việc thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước đặc biệt cho khối an ninh, quốc phòng được kịp thời, chính xác, an toàn; giải quyết việc rút tiền mặt của các đơn vị an ninh, quốc phòng qua tài khoản của đơn vị tại MB, giảm việc rút tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước.

Lễ  ký kết thỏa thuận hợp tác song phương giữa MB và Kho bạc Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước nhấn mạnh: “Việc hợp tác song phương sẽ tạo cơ chế chủ động cho quản lý, điều hòa vốn làm giảm áp lực trong điều hành ngân quỹ. 

Trước đây, khi hoạt động giao dịch giữa Kho bạc Nhà nước huyện với ngân hàng nơi đơn vị mở tài khoản còn tiến hành theo phương thức thủ công, không tập trung nên việc điều hành ngân quỹ gặp không ít khó khăn, đặc biệt trong những ngày cuối năm khi lượng giao dịch tăng lên đột biến. 

Do đó, việc thực hiện điện tử hóa các giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước giúp việc thanh toán chi trả được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, an toàn và chính xác hơn, tiết kiệm thời gian công sức cho các đơn vị có giao dịch với Kho bạc Nhà nước”.

Ông Lưu Trung Thái, Tổng giám đốc MB cam kết việc thực hiện thanh toán song phương điện tử và phối hợp thu ngân sách nhà nước luôn được triển khai trên hệ thống công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ, an toàn, chính xác, gia tăng giá trị cho khách hàng và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên thị trường.

Việt Hà