Theo bà Phan Lan Tú, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, việc xúc tiến đầu tư, kêu gọi vốn đầu tư phát triển kinh doanh năm 2017 cho 12 dự án khởi nghiệp thuộc Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội đã được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức.

Theo đó, các nhóm khởi nghiệp đã thuyết trình về dự án, ý tưởng của mình để thuyết phục các nhà đầu tư đầu tư vốn phát triển kinh doanh cho các dự án đã hoàn thiện về mặt sản phẩm và bước đầu đã có thị trường.

Thông qua đó, các nhóm khởi nghiệp có thể tìm kiếm nguồn vốn mồi (seed fund) từ các nhà đầu tư cho các dự án, ý tưởng có tính khả thi cao. Trong số các dự án khởi nghiệp kêu gọi vốn đầu tư đợt này, các dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin phân loại rác từ đầu nguồn”, “Ứng dụng giáo dục học dễ”, “Sàn thương mại điện tử đại lý bán hàng online theo mô hình nhân bản hạt nhân”, “Hệ sinh thái quản lý bán hàng – giao hàng”... nhận được nhiều sự quan tâm.

 Trên cơ sở các dự án, ý tưởng của các nhóm khởi nghiệp, các quỹ đầu tư, các nhà đầu tư tại Hà Nội, các nhà đầu tư tiềm năng sẽ đưa ra những đánh giá nhận xét để tìm hiểu, lựa chọn đầu tư vốn.

 Được biết, 12 dự án khởi nghiệp xuất sắc đang trong giai đoạn ươm tạo, chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 có 5 dự án khởi nghiệp đã hoàn thiện sản phẩm, đang có nhu cầu về vốn để đầu tư kinh doanh. Nhóm 2 có 7 dự án khởi nghiệp gọi vốn hoàn thiện sản phẩm.

Hải Châu