Cụ thể như: công nghệ internet kết nối vạn vật (ToT); phân tích dữ liệu lớn (BI); công nghệ di động (mobile platform); công nghệ chuỗi khối (blockchain)…Đặc biệt, năm 2020, Tổng cục Hải quan đã ứng dụng thành công công nghệ kết nối internet vạn vật trong triển khai Hệ thống seal định vị để giám sát hàng hóa XNK được vận chuyển bằng container. 

CNTT là một trong những nhân tố quan trọng đã giúp Hải quan Việt Nam thực hiện khá thành công Chiến lược cải cách, hiện đại hóa hải quan những năm vừa qua. 

Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng CNTT, đến nay, thủ tục khai báo, làm thủ tục hải quan đã được điện tử hóa mọi lúc, mọi nơi, việc xử lý thông quan hàng hóa cũng đã được tự động hóa trong cả 3 khâu trước, trong và sau thông quan đưa hàng hóa ra khỏi khu vực kiểm soát. 

Đại diện Tổng cục Hải quan tham dự hội thảo trực tuyến

Trong đó đã có nhiều khâu nghiệp vụ cốt lõi của cơ quan Hải quan như: công tác thu, nộp ngân sách nhà nước được điện tử hóa theo phương châm mọi lúc, mọi nơi, mọi phương tiện, qua đó rút ngắn được thời gian thông quan hàng hóa, tiết kiệm thời gian và chi phí cho DN, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy tăng trưởng XNK; công tác quản lý, giám sát hàng hóa XNK tại cảng biển, cảng hàng không cũng đã được đổi mới nhờ ứng dụng CNTT, kết nối hệ thống giữa cơ quan Hải quan với cơ quan quản lý cảng và DN; thủ tục hành chính hải quan đã được cắt giảm, đơn giản hóa, hiện đại hóa, với khoảng 90% thủ tục hải quan hiện nay đã được cung cấp theo hình thức dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4. Ngành Hải quan cũng được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu trong việc kết nối cung cấp dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay.

Lưu Hiệp