Cụ thể, có 136 doanh nghiệp nợ thuế, phí với hơn 83 tỷ đồng. Trong đó, Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Sản Xuất Thành Nghĩa đứng đầu với 5,8 tỷ đồng, tiếp sau là Công ty CP Casade Việt Nam với 4,8 tỷ đồng và Công Ty TNHH Phát Triển Hoàng Tùng là 4,8 tỷ đồng. Có tới 23 doanh nghiệp có tiền nợ thuế, phí từ 1 tỷ đồng trở lên.

Về số doanh nghiệp nợ tiền thuê đất có tổng cộng 8 đơn vị với số tiền hơn 16 tỷ đồng. Dẫn đầu trong số này là Công ty CP cơ khí và kết cấu thép Sóc Sơn với số tiền 4,6 tỷ đồng, kế tiếp là Công ty TNHH đầu tư Khai Thác Khoáng Sản SOTRACO nợ 2,8 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Xây Dựng Công Trình giao thông 810 là 2,3 tỷ đồng.

Trong 11 tháng năm 2016, Cục thuế TP đã đăng công khai 12 đợt với 1.636 doanh nghiệp và dự án thuê đất với số nợ thuế tương ứng là 3.215 tỷ đồng. Sau đó đã có 732/1.636 doanh nghiệp nộp thuế với số tiền là hơn 432 tỷ đồng. Cũng trong quãng thời gian này, tổng số tiền thuế nợ đã thu được của toàn ngành thuế Hà Nội là 10.514 tỷ đồng.

Hải Châu