Trong đó, có 9 đơn vị nợ tổng cộng 49,121 tỷ đồng tiền thuê đất và 139 đơn vị nợ 284,3 tỷ đồng tiền nợ thuế, phí. Tổng số tiền 148 doanh nghiệp nợ thuế công bố đợt này là hơn 333,4 tỷ đồng. 

Doanh nghiệp có số tiền nợ thuế lớn nhất là Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – Công ty kỹ thuật Nền móng và Xây dựng 20 (Licogi 20), với số tiền nợ lên tới 65,5 tỷ đồng.

H.A.