Theo đó, danh sách 27 đơn vị đủ tiêu chuẩn cung cấp hóa đơn điện tử đã được Cục Thuế Hà Nội thực hiện công khai thông tin. 

Cục Thuế này khẳng định, đây là những đơn vị có kinh nghiệm triển khai, có số lượng lớn (trên 100) khách hàng sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử và đã chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu với cơ quan thuế để các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn được biết.

H.A.