Cụ thể, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận tiếp tục giảm lãi suất cho vay, mức giảm tới 2,5%/năm cho các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch COVID-19 và các lĩnh vực sản xuất chính yếu của nền kinh tế. 

Như vậy, mặt bằng lãi suất cho vay ngắn hạn chỉ còn 4,5-5%/năm. Điều này có thể khiến các ngân hàng sụt giảm lợi nhuận đến hàng nghìn tỷ đồng.

H.A