Tờ trình số 47/TTr-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký trình Chính phủ về dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất nhằm hỗ trợ các đối tượng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19, đã mở rộng, bổ sung thêm nhiều đối tượng được gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất. 

Mở rộng nhóm đối tượng được giãn thuế         

Theo Dự thảo Nghị định, sẽ có 3 nhóm đối tượng được áp dụng. Thứ nhất là doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế gồm: Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ôtô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống). 

Nhóm thứ 2 là DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế gồm vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim. 

Và nhóm thứ 3 là DN nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DN nhỏ và vừa.

Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế-Bộ Tài chính cho biết, so với Dự thảo xin ý kiến bộ,ngành địa phương và DN, trong Tờ trình chính thức lần này, Bộ Tài chính bổ sung một số ngành chịu tác động trực tiếp của dịch COVID 19, ví dụ như giáo dục, đào tạo, y tế, các hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động sáng tác nghệ thuật, hoạt động giải trí, thể thao, hoặc các khu vui chơi… 

“Việc mở rộng các đối tượng được gia hạn quyết toán thuế TNDN chính là nguyên nhân khiến gói hỗ trợ tăng thêm hơn 50.000 tỷ đồng. Một điểm mới nữa, trên cơ sở tiếp thu ý kiến, chúng tôi đề xuất trong Dự thảo Nghị định trình Chính phủ là gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách Nhà nước”, ông Thi cho biết.

Thời gian gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp là 5 tháng.

Nghị định có hiệu lực ngay khi ký

Về gia hạn thuế GTGT, theo tờ trình, sẽ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý 1, quý 2 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các DN, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế TNDN, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước và số thuế TNDN tạm nộp của quý 1, quý 2 năm 2020 của DN, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Riêng về thuế đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Còn với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm mà trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên. Riêng với DN nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của DN. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31/5/2020. 

Trường hợp DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp. Hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân phải nộp.  

Về thời gian thực hiện, đại diện Bộ Tài chính cho biết do những nội dung quy định tại Dự thảo Nghị định đều là các giải pháp cấp bách hỗ trợ DN ứng phó với dịch bệnh, nên trong tờ trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị Nghị định có hiệu lực ngay khi được ký ban hành. Còn đối với DN, cần lưu ý xác định có nằm trong đối tượng được gia hạn không. 

Nếu nằm trong nhóm đối tượng điều chỉnh của Nghị định thì tổ chức, cá nhân chỉ cần làm một điều duy nhất là có đơn đề nghị gia hạn gửi đến cơ quan thuế, trên cơ sở đó, cơ quan thuế sẽ giải quyết gia hạn cho DN.

Hà An