Theo bà Bích, mặc dù FLC đã cán đích lợi nhuận kế hoạch trước 2 tháng, nhưng con số cuối cùng phản ánh trên báo cáo tài chính phải dựa trên các chuẩn mực kế toán, cân đối nguồn thu năm 2016 và các năm tiếp theo, nên có sẽ không ở mức tăng trưởng quá mạnh.

Dự án FLC Quy Nhơn là một trong những dự án đóng góp nguồn thu lớn nhất cho FLC.

Về nguồn thu nhập, đóng góp nhiều nhất vào lợi nhuận năm 2016 vẫn là thu nhập từ các mảng bất động sản, gồm bất động sản nhà ở, nghỉ dưỡng... tại Hà Nội, Bình Định, Thanh Hoá...

Mai Dung