Tại buổi làm việc với lãnh đạo EVNNPC ngày 23/10, đại diện tổ chức tư vấn xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Mizuho cho biết: có 2 bước quan trọng nhất trong lịch trình dự án là Thu thập thông tin và Họp Lãnh đạo cấp cao với Tổ chức xếp hạng mà EVNNPC cần tập trung chú trọng. Buổi làm việc, trao đổi với EVNNPC hôm nay để rà soát, trao đổi, thống nhất cơ sở dữ liệu nhằm chuẩn bị tốt cho buổi làm việc quan trọng với Tổ chức xếp hạng Fitch, Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Bà Đỗ Nguyệt Ánh – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc đã trực tiếp cung cấp, phân tích các thông tin quan trọng về các lĩnh vực kinh doanh, kỹ thuật, tài chính của EVNNPC...mà tổ chức tư vấn xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Mizuho cần nắm bắt để phục vụ cho buổi đánh giá sắp diễn ra.

Lãnh đạo EVNNPC tại buổi làm việc với tổ chức tư vấn xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Mizuho

Bà Ánh cho biết: EVNNPC được Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao mục tiêu đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho nhân dân trên địa bản 27 tỉnh, thành phố phía Bắc, thực hiện công tác an sinh xã hội...

Mặc dù bị cản trở do địa hình miền Bắc phức tạp nhưng tính đến nay trên địa bàn do EVNNPC quản lý và cung ứng điện có 100% số huyện, 100% số xã và 99,83% số hộ dân nông thôn có điện lưới quốc gia. So với các nước trên thế giới và khu vực thì EVNNPC là Tổng công ty có tỷ lệ số hộ có điện lưới lớn nhất, chất lượng điện áp không ngừng được cải thiện

Việc dịch bệnh COVID-19 kéo dài, đã trực tiếp làm giảm áp lực lưới điện, tuy nhiên việc đánh giá các chỉ số tin cậy cung cấp điện không dựa vào điều này. Hiện nay EVNNPC có rất nhiều chương trình đầu tư đảm bảo duy trì và nâng cao chỉ số tin cậy cung cấp điện như: lắp đặt cáp mạch vòng, trang bị các thiết bị đóng cắt phân đoạn đảm bảo các sự cố thoáng qua được tự động xử lý. 

Bên cạnh việc đầu tư, EVNNPC đã tiến hành xây dựng các trung tâm điều khiển xa, thu thập các dữ liệu về vận hành để kịp thời san tải, kịp thời phát hiện sự cố để khắc phục. 

Song song với đó, EVNNPC đưa vào chương trình theo dõi và sửa chữa các thiết bị điện theo điều kiện vận hành của thiết bị, tiến hành chẩn đoán đưa ra xử lý sự cố dựa trên vận hành thực của thiết bị, đây là cách tiếp cận hoàn toàn mới, làm nâng cao tính kịp thời đưa thiết bị đi bảo dưỡng, ngăn ngừa sự cố xảy ra.

EVNNPC đã đưa vào vận hành Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc từ năm 2015 nhằm lắng nghe, giải đáp và xử lý mọi kiến nghị và yêu cầu của khách hàng sử dụng Điện, nhiều kênh giao tiếp với khách hàng đã được khai thác như: zalo, cổng dịch vụ công quốc gia...EVNNPC đạt 8/10 điểm về độ hài lòng khách hàng do một tổ chức đánh giá độc lập thực hiện năm 2019.

Cùng với đó EVNNPC cũng có phương pháp quản lý tài chính chặt chẽ như: xây dựng kế hoạch kiểm nội bộ, xây dựng quy định quy chế tài chính, thuê kiểm toán độc lập định kỳ...

Tổng giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh yêu cầu các ban, các cá nhân phụ trách các lĩnh vực cần phải nắm rõ và chuẩn bị tốt để trình bày tại buổi làm việc với Tổ chức xếp hạng Fitch, Ngân hàng Thế giới dự kiến diễn ra đầu tháng 11/2020.

“Nếu có được định mức tín nhiệm tích cực của Fitch sẽ là nền tảng quan trọng để Tổng công ty từng bước tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai bằng cách tối ưu hóa cơ cấu vốn và đa dạng hóa nguồn huy động”, bà Ánh nhấn mạnh.

Kim Ngân