Trong 9 tháng đầu năm 2020, chỉ số TTĐN toàn Tổng công ty đạt 4.97%, giảm - 0.35 so với cùng kỳ năm 2019 nếu tính theo phương pháp chỉ số TTĐN chốt ngày 1, và đạt 5,28%, giảm 0.12% so với cùng kỳ năm 2019 nếu tính theo chu kỳ thương phẩm. TTĐN lưới điện 110kV toàn tổng công ty 9 tháng qua là 1,13%, cao hơn 0,03% so với kế hoạch…

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh đánh giá cao các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc giảm TTĐN, điều này được thể hiện bằng tỷ lệ TTĐN của 9 tháng qua tính theo cả hai phương pháp đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên để đạt được chỉ tiêu pháp lệnh 4,75% thì cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, bởi trong ba tháng cuối năm, toàn Tổng công ty dự kiến chỉ được phép duy trì TTĐN ở mức 3,28%.

Trong 9 tháng của năm 2020, chỉ số tổn thất điện năng toàn EVNNPC đạt 4.97%.

Tổng Giám đốc Đỗ Nguyệt Ánh nhấn mạnh, trong những năm qua, EVNNPC đã tăng cường đầu tư vào hệ thống lưới điện nhằm chống quá tải, tăng độ tin cậy cung cấp điện và giảm TTĐN. Kết quả ban đầu cho thấy, TTĐN lưới điện 110kV đã giảm đáng kể và đang tiến gần tới chỉ tiêu đề ra. 

Tuy nhiên, TTĐN ở cấp trung/hạ áp còn nhiều vấn đề bất cập, đơn cử như nhiều đơn vị có sự chênh chênh lệch lớn về TTĐN nếu so sánh cùng bán kính cấp điện; hay tình trạng nhiều đường dây/TBA có tỷ lệ tổn thất rất cao, có TTĐN chênh lệch cao giữa hai tháng hoặc tăng/giảm thất thường không đúng với bản chất vẫn diễn ra khá phổ biến ở các Điện lực.

Trước mắt, để hoàn thành chỉ tiêu TTĐN của năm 2020, Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu các đơn vị trong Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt tăng cường biện pháp quản lý. Các chỉ tiêu mà Tổng công ty giao cho các đơn vị là chỉ tiêu pháp lệnh, không được phép thoái lui. Đây cũng là căn cứ để Tổng công ty đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị cũng như lãnh đạo đơn vị.

Về lâu dài, toàn Tổng công ty phải quyết liệt hành động để đảm bảo quá trình giảm TTĐN được duy trì bền vững, tập trung vào những nhiệm vụ như: Tăng cường kiểm soát kỷ luật trong công tác kinh doanh, trong đó khối kinh doanh phải chịu trách nhiệm trước Tổng công ty về độ chính xác của số liệu cũng như việc cập nhật số liệu mỗi khi phụ tải biến động.

Tiếp đến là tổng kiểm tra toàn bộ các đường dây và trạm biến áp (TBA) có tổn thất trên 7%, TBA có tỷ lệ sản lượng biến thiên trên 2%, các đường dây biến thiên trên 2% và các đường dây trung áp có tổn thất trên 5%. Hàng tuần các đơn vị lập kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả về việc kiểm tra các đường dây và TBA khả nghi, trong đó nêu nguyên nhân, giải pháp xử lý đối với từng trường hợp, thời gian xử lý và đánh giá tình trạng sau khi xử lý. 

Trong quá trình vận hành nếu phát sinh trường hợp khả nghi mới, yêu cầu tiếp tục thực hiện điều tra tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Phân định rõ trách nhiệm rà soát kiểm tra cho từng phòng, ban, tổ, đội và cá nhân phụ trách...

Phương Anh