Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây tác động lớn đến đời sống nhân dân đặc biệt là kinh tế, xã hội của đất nước, với tinh thần “Hợp lực đẩy lùi COVID-19”, EVNHANOI đã phát động ủng hộ qua hội nghị truyền hình với 39 điểm cầu, nhằm thể hiện sự đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước có thêm nguồn lực để tăng cường các biện pháp phòng, chữa bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI phát động tại buổi lễ.

Phát động tại buổi lễ, Ông Nguyễn Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI phát biểu: “Với trách nhiệm của một công dân của Thành phố Hà Nội, công dân nước Việt Nam, mỗi CBCNV của EVNHANOI hãy tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần bảo vệ sức khỏe của cộng đồng và sức khỏe của chính chúng ta”.

CBCNV EVNHANOI tham gia ủng hộ.
Kết thúc buổi lễ, EVNHANOI đã quyên góp được tổng số tiền một tỷ đồng. Hành động kịp thời của EVNHANOI không những thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của EVNHANOI trong việc giữ gìn sự an toàn của cộng đồng, trật tự xã hội trước đại dịch góp phần xây dựng hình ảnh một nước Việt Nam đoàn kết, an toàn và nhân ái.<>
PV