Ông Phil Hogan cho biết, ngày 30/3 vừa qua, Hội đồng Châu Âu đã thông qua Hiệp định EVFTA. Như vậy, EU chính thức hoàn thành thủ tục nội bộ của mình để Hiệp định có hiệu lực. 

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hồ sơ phê chuẩn Hiệp định đã được Chính phủ trình lên Chủ tịch nước xem xét trình Quốc hội thảo luận và phê chuẩn ngay trong phiên làm việc của Quốc hội Việt Nam vào tháng 5/2020. Với tiến độ này, cả hai bên hy vọng rằng Hiệp định EVFTA sẽ chính thức có hiệu lực trong tháng 7/2020. 

Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực thi Hiệp định và đã đưa dự thảo Kế hoạch vào bộ hồ sơ trình các cấp về việc phê chuẩn Hiệp định. Sau khi Quốc hội phê chuẩn Hiệp định, bản dự thảo này sẽ được chỉnh sửa, hoàn thiện để Thủ tướng Chính phủ chính thức ký cho phép ban hành.

Trân Trân