Tính đến hết tháng 11, Tập đoàn đã sản xuất 37 triệu tấn, đạt 92 % kế hoạch năm, tăng 3 triệu tấn so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 40,85 triệu tấn, bằng 97 % kế hoạch và bằng 110 % so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, than tiêu thụ trong nước đạt 40,21 triệu tấn, bằng 100 % kế hoạch năm. Riêng than cấp cho điện đạt 32,71 triệu tấn, tăng 24 % so với cùng kỳ, tương ứng tăng 6,4 triệu tấn. Sản xuất Alumin quy đổi đạt 1,26 triệu tấn, đạt 97 % kế hoạch năm. Sản xuất điện đạt 8,88 tỷ kWh, đạt 93 % kế hoạch năm và bằng 104 % so cùng kỳ.

Doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng ước đạt 120.158 tỷ đồng, bằng 94 % kế hoạch năm. Năng suất lao động cũng tăng 7% so với thực hiện năm 2018. Đây là kết quả của sự cố gắng nỗ lực trong chỉ đạo điều hành của Tập đoàn, các Ban chuyên môn và sự quyết liệt triển khai của các đơn vị.

Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải chỉ đạo toàn Tập đoàn tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất và tốc độ tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu năm 2019 đã đề ra: Sản xuất 40,5 triệu tấn than, tiêu thụ 45 triệu tấn; đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2020.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn cũng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt công tác chăm lo người lao động, xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm 2019 và Hội nghị Người lao động năm 2020. Ngoài ra, các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ tài nguyên trong ranh giới mỏ.

Thu Phương