Phương án diễn tập sẽ được Tổng Công ty  tổ chức với tình huống giả định mưa bão làm đứt dây chống sét kiêm cáp quang đoạn từ VT7 - VT77 của đường dây 110kV Hưng Đông - Quỳnh Lưu - Cửa Lò.

Tại cuộc họp, các đơn vị đã báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập như: lập phương án, chuẩn bị vật tư thiết bị, công cụ, dụng cụ, phương tiện, đăng ký cắt điện, huy động nhân lực cũng như thống nhất các nội dung diễn tập và đề xuất các công việc, giải pháp trong công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Ông Lê Minh Tuấn, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nhấn mạnh việc quan trọng của buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức chủ động, sẵn sàng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Buổi diễn tập cần phải sát với những tình huống đã giả định và yêu cầu đặt ra.

Để buổi diễn tập đạt kết quả cao, các ban: An toàn, Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Công ty lưới điện cao thế miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An và Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam, Ban Quản lý dự án phát triển điện lực... phải sự có phối hợp chặt chẽ trong phương án diễn tập đã đề ra. Giảm tối đa thời gian và phạm vi cắt điện cũng như việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị trong quá trình tham gia diễn tập.

Trong quá trình triển khai các đơn vị phải thực hiện đầy đủ từ khâu lập, phê duyệt phương án tổ chức thi công và biện pháp an toàn, cấp phiếu công tác, lệnh công tác, đăng ký cắt điện, giao nhận, trả lưới,... để rút ngắn thời gian mất điện, đảm bảo an toàn trong quá trình diễn tập.

Thời gian diễn tập sẽ diễn ra vào ngày 31-3 tại Nghệ An.

PV