Năm 2018 với chủ đề năm “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, đây được coi là yếu tố trung tâm, là động lực phát triển của Tổng công ty. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm tập trung cho phát triển nguồn nhân lực.

Tổng công ty thực hiện chương trình học tập trực tuyến E-learning tạo ra môi trường học tập cho đông đảo nhân viên, xây dựng các nội dung bài giảng Elearning. Tổng công ty tổ chức đào tạo tập trung các lớp đào tạo theo khung chương trình của EVN, lớp đào tạo sát hạch cấp chứng chỉ, lớp đào tạo sử dụng phần mềm, thực hành. Chuyển các lớp hướng dẫn, phổ biến nghị định thông tư, hướng dẫn nghiệp vụ thông thường sang đào tạo trực tuyến.

Sinh viên tốt nghiệp khá giỏi có cơ hội thử sức tại các đơn vị thuộc Điện lực miền Bắc.

 Xây dựng quy chế quản lý và triển khai hệ thống E-learning với hệ thống nội dung bài giảng nội bộ giai đoạn I gồm: 80 clip bài giảng về quản lý, nghiệp vụ của một số ban chức năng Tổng công ty và hệ thống 5 chuyên đề bài học trực tuyến về quản trị, kinh doanh, kiến thức cơ bản để xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đổi mới thành công gồm hơn 150 video clip về quản trị kinh doanh và văn hoá doanh nghiệp do đối tác People One nghiên cứu phát triển.

Hình thức đào tạo E-learning được thực hiện trong Tổng công ty sẽ tiết kiệm hàng trăm ngày công lao động và hàng tỷ đồng kinh phí đi lại, ăn ở của các học viên khi tổ chức các khóa đào tạo tập trung.

Khai thác hiệu quả và có chiều sâu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đào tạo góp phần giảm bớt nhân lực quản lý, từ đó tăng năng suất lao động. Tạo môi trường chủ động, tự giác trong học tập chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị. Từ đó giảm thiểu được số lượng các lớp đào tạo có nội dung trùng lặp, chưa cần thiết. 

Tiếp tục hoàn thiện đáp ứng tiêu chuẩn cán bộ theo quy định của EVN, Tổng công ty tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp 3, cấp 4 theo chương trình khung của EVN; Chuẩn hóa tài liệu giảng dạy và xây dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ bồi dưỡng nâng bậc, giữ bậc trình EVN trong quý II-2018; triển khai các chương trình tư vấn, đào tạo về Văn hóa doanh nghiệp tại Tổng công ty và các đơn vị; đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của đội ngũ người lao đọng làm công tác quản lý nguồn nhân lực; tổ chức đào tạo tại Thái Lan cho lớp cán bộ cấp Tổng công ty - lớp 2 với 25 người; tiếp tục phối hợp với Tổng công ty Điện lực TPHCM đào tạo hotline - khóa 3, 4, tổng cộng 40 người.

 Lãnh đạo Tổng công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác nâng cao chất lượng tuyển dụng lao động đã đạt được trong năm 2017. Để làm mục tiêu trong công tác tuyển dụng năm 2018 với các nhiệm vụ: 

Sửa đổi và ban hành quy định, quy trình tuyển dụng lao động để làm cơ sở thực hiện thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Giao chỉ tiêu tuyển dụng lao động trên cơ sở thực trạng lao động còn thiếu của các đơn vị so với kế hoạch định biên.

Kế hoạch tuyển dụng lao động phải được xây dựng trên cơ sở đã rà soát, bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động hiện có, tuyển dụng đối với các vị trí công việc còn thiếu, cần bổ sung cấp bách.

Ưu tiên tuyển dụng lao động trực tiếp, có trình độ đào tạo là nghề điện và bố trí công việc tại các đơn vị cấp 4; hạn chế tối đa việc tuyển dụng lao động để bố trí vào bộ máy quản lý, gián tiếp tại trụ sở công ty. Tuyệt đối không tuyển dụng lao động chưa qua đào tạo, lao động có ngành nghề đào tạo không phù hợp, lao động làm các công việc phục vụ, phụ trợ. 

Ưu tiên tuyển dụng lao động có trình độ chuyên môn cao, đào tạo chuyên sâu, đáp ứng các yêu cầu hiện đại hóa lưới điện, có khả năng tiếp nhận và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quản lý vận hành và kinh doanh bán điện. Đẩy mạnh công tác thi tuyển lao động tốt nghiệp loại khá, giỏi tại các trường danh tiếng (đặc biệt là Trường Đại học Bách khoa) để bố trí về các đơn vị.

Các đơn vị thực hiện việc quản lý, đánh giá những lao động được Tổng công ty tuyển dụng tập trung và phân bổ về các đơn vị để đào tạo, trong đó bao gồm khả năng phát triển để Tổng công ty tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lực lượng lao động chất lượng cao, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Tổng công ty.

Nguyễn Thành