Theo Giấy chứng nhận số 604/GCN-BTTTT ngày 17/12/2020 của Bộ TT& TT, BHXH Việt Nam được cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng với tên giao dịch là CA-VSS, cung cấp cho các cá nhân, tổ chức thuộc BHXH Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 4/8/2020 của Chính phủ và được sử dụng trong các hoạt động trong ngành BHXH theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Vũ Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT) BHXH Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam hiện đang quản lý, vận hành gần 30 hệ thống CNTT, cung cấp các dịch vụ công cho các tổ chức cá nhân, các phần mềm quản lý, nghiệp vụ trong nội bộ Ngành. 

Năm 2020, Ngành BHXH Việt Nam tiếp nhận và giải quyết là hơn 81 triệu hồ sơ giao dịch điện tử. Cùng với đó, toàn bộ các phần mềm nghiệp vụ nội bộ Ngành hiện nay đều đang được triển khai tập trung, thống nhất, thực hiện trực tuyến. 
Lễ trao chứng nhận đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Chữ ký số cũng như chứng minh nhân dân, căn cước công dân của mỗi cá nhân, tổ chức trên không gian mạng, vì vậy, với toàn bộ cán bộ Ngành BHXH Việt Nam được cấp chữ ký số sẽ giúp cho việc thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp được nhanh chóng, chính xác, an toàn và chặt chẽ hơn, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và hiệu quả quản lý của Ngành…

Nguyễn Thắng