Theo đó, EVN HANOI sẽ không cắt điện để sửa chữa lưới điện cao, trung, hạ thế từ 0h00 ngày 24-12-2017 đến 12h00 ngày 25-12-2017 và từ 0h00 ngày 30-12-2017 đến 24h00 ngày 2-1-2018.

Tăng cường đường trục cấp điện cho người dân tổ chức đón Noel.

 Đối với những địa điểm đặc biệt quan trọng đều được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới và có máy phát điện dự phòng. Điện lực Hà Nội cũng đã bố trí lực lượng trực vận hành tại các điểm đảm bảo điện, sẵn sàng làm việc để dự phòng cho xử lý sự cố.

Trần Hằng