Đoàn thanh tra do ông Vũ Hồng Khánh, Phó Vụ trưởng Vụ 3 làm Trưởng đoàn. Theo quyết định, thời kỳ thanh tra từ năm 2011 đến 2014, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Theo ông Đặng Công Huẩn - Phó tổng Thanh tra Chính phủ, quyết định thanh tra căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại văn bản của Văn phòng Chính phủ về việc thanh tra việc cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của Công ty cổ phần VN Pharma. 

Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt.

Cũng theo Quyết định số 2339/QĐ-TTCP, ngày 19-9-2017 của Tổng thanh tra Chính phủ về việc thành lập Tổ giám sát Đoàn thanh tra theo Quyết định 2333/QĐ-TTCP do ông Ngô Khánh Luận, Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị: đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; Bộ Y tế cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Đối với đoàn thanh tra, Phó Tổng Thanh tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt

Thanh Hằng