Bà Nguyễn Mỹ Thuận, Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP Cần Thơ cho biết, có nhận phản ánh của doanh nghiệp về ngành thuế còn hiện tượng “đòi quà”. Tuy nhiên, doanh nghiệp không dám nêu tên cán bộ. 

Doanh nghiệp phải ánh những vướng mắc, khó khăn đến lãnh đạo thành phố. 

Ông Lê Tấn Nẫm, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Cần Thơ ghi nhận ý kiến phản ánh và cho rằng thông tin chưa rõ ràng. Ngành thuế TP Cần Thơ chưa có phản ánh cụ thể của doanh nghiệp và người nộp thuế về hiện tượng này. Qua khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp và người nộp thuế đối với Cục Thuế TP Cần Thơ ở mức 76%. Mức độ này là hoạt động tương đối.

Qua ghi nhận các ý kiến của doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu chính quyền, lãnh đạo các sở ngành, đơn vị nhanh chóng tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để doanh nghiệp yên tâm sản xuất.

Văn Vĩnh