Thời gian thanh tra nhà máy của Công ty TNHH mía, đường, cồn Long Mỹ Phát là 45 ngày, bắt đầu từ 17-5. Nội dung thanh tra sẽ bao gồm tất cả các hoạt động sản xuất, xử lý nước thải của nhà máy.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, ngày 14-5, UBND tỉnh Hậu Giang đã ra thông cáo báo chí cho biết, kết quả xác minh bước đầu cho thấy nguồn nước sông Cái Lớn và các kênh nhánh bị ô nhiễm hữu cơ bởi các nguồn thải dọc sông Cái Lớn. Trong đó, nguyên nhân chính là từ hoạt động xả thải của nhà máy thuộc Công ty TNHH mía, đường, cồn Long Mỹ Phát.

Nguyên nhân chính gây ô nhiễm sông Cái Lớn và các tuyến kênh nội đồng trên địa bàn thị xã Long Mỹ là do hoạt động xả thải của nhà máy thuộc Công ty TNHH Mía đường cồn Long Mỹ Phát.

Cũng trong thông cáo báo chí của UBND tỉnh Hậu Giang, đối với các vi phạm của Công ty TNHH mía, đường, cồn Long Mỹ Phát trong công tác bảo vệ môi trường, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh xem xét các hành vi vi phạm của công ty để xử lý nghiêm theo duy định. Ngoài ra, chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp với Đoàn Thanh tra của Bộ TN&MT để thanh tra toàn diện công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy thuộc công ty này.

Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cùng các cơ quan chức năng liên quan kiểm tra hoạt động xả thải.  

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, đã chỉ đạo cho UBND thị xã Long Mỹ và huyện Long Mỹ thống kê thiệt hại của người dân. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Hậu Giang sẽ thành lập hội đồng chuyên môn xác định thiệt hại và có phương án giải quyết đúng quy định của pháp luật…


Trần Lĩnh