Tham dự chương trình có đồng chí Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đồng chí Phạm Viết Thanh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Ngân hàng nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng tập thể Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cán bộ chủ chốt của BIDV.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương PhạmViết Thanh trao Quyết định cho ông Phan ĐứcTú.

Trong buổi công bố, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương PhạmViết Thanh đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc chuẩn y đồng chí Phan ĐứcTú, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy BIDV giữ nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy BIDV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội đồng quản trị BIDV công bố quyết định bổ nhiệm ông Phan ĐứcTú, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BIDV,  giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng trao Quyết định cho ông Phan Đức Tú

Phát biểu tại buổi lễ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng cho biết:Việc bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo cấp cao tại BIDV giúp BIDV tăng cường năng lực quản trị điều hành, thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt; thể hiện tốt hơn vai trò chủ lực, chủ đạo của Ngân hàng thương mại Nhà nước trong thực hiện chính sách tiền tệ, phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Cũng tại chương trình, BIDV đã công bố quyết định của Hội đồng quản trị về việc giao ông Lê Ngọc Lâm, Phó Tổng Giám đốc BIDV   giữ nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành từ ngày 15-11-2018.

Trần Hằng