Theo BIDV thì đến 30-9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1.268.413 tỷ đồng, tăng trưởng 5,5% so với đầu năm, tăng 12,67% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu nhóm ngân hàng TMCP. Huy động vốn đảm bảo cân đối vốn an toàn và hiệu quả, chất lượng huy động vốn được kiểm soát tốt, phù hợp với lộ trình tăng trưởng tín dụng: Tiền gửi khách hàng đạt 953.513 tỷ đồng, tăng 10,9% so với đầu năm.

BIDV giữ vững vị trí đứng đầu nhóm ngân hàng TMCP.

Tổng thu nhập hoạt động đạt 32.865 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các mảng hoạt động đều đạt kết quả tích cực. Chênh lệch thu chi đạt 21.620 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. BIDV tăng cường trích lập dự phòng rủi ro trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nợ. Lợi nhuận trước thuế tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 7.254tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Các chỉ tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Hai hạng mục nổi bật nhất của BIDV trong 9 tháng đầu năm là Moody’s tăng định hạng tín nhiệm sau khi tăng định hạng của Việt Nam. Theo đó, định hạng của BIDV tăng 1 bậc đối với định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành của BIDV. Triển vọng đối với các định hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và định hạng nhà phát hành dài hạn ở mức ổn định. Định hạng tiền gửi nội tệ/ngoại tệ dài hạn: Ba3/B1, Định hạng nhà phát hành dài hạn: Ba3.

S&P giữ nguyên định hạng tín nhiệm của BIDV với triển vọng ổn định, định hạng nhà phát hành dài hạn: B+, Định hạng nhà phát hành ngắn hạn: B, Triển vọng  Ổn định. Triển vọng “ổn định” phản ánh dự báo của S&P về việc BIDV sẽ tiếp tục duy trì vị thế mạnh, khả năng sinh lời khá, chất lượng tài sản cải thiện trong vòng 12 – 18 tháng tới.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của BIDV tăng trưởng trên 30%.

Trong 9 tháng vừa qua, BIDV được các tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam 4 năm liên tiếp 2015 - 2018 (Tạp chí Asian Banker); Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 3 năm liên tiếp - 2016, 2017, 2018 (Ngân hàng Phát triển châu Á); Ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asian Banker); Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asian Banking & Finance); Ngân hàng cung cấp sản phẩm tài chính phái sinh tốt nhất Việt Nam (Tạp chí Asia Risk); Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về kinh doanh trái phiếu; Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất (Tạp chí Global Banking and Finance Review); Top 15 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam (Tạp chí Forbes Việt Nam), và nhiều giải thưởng uy tín khác.

Trong 3 tháng cuối  năm, BIDV tiếp tục điều hành hoàn thành các mục tiêu kinh doanh năm 2018, tăng trưởng tín dụng gắn chặt với chất lượng và hiệu quả, tăng cường quản lý giới hạn tín dụng theo ngành, lĩnh vực. BIDV cũng tiếp tục tăng trưởng huy động vốn với chi phí hợp lý, linh hoạt, đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn. Đồng thời sẽ nỗ lực gia tăng các nguồn thu phi lãi để đảm bảo hiệu quả chung,  tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu gắn với công tác xử lý nợ xấu giai đoạn 2017-2020…

T.H.