Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Gia Lai thực hiện đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện và đã đạt được những tín hiệu tích cực, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

BHXH tỉnh Gia Lai đứng đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh khối sở, ban, ngành năm 2019.

Chỉ số DDCI Gia Lai năm 2019 được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh như: Xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện; xây dựng công cụ giám sát và chỉ đạo cải thiện chất lượng điều hành; xác định được những thực tiễn tốt trong cải cách hành chính (CCHC) tại các đơn vị; hỗ trợ lãnh đạo các đơn vị cải thiện hiệu quả hoạt động của đơn vị; hướng tới sự cạnh tranh, thi đua lành mạnh trong việc cải thiện mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN); tạo ra kênh thông tin phản hồi rộng rãi, minh bạch và tin cậy để DN tham gia đóng góp ý kiến với chính quyền.

Chỉ số DDCI Gia Lai năm 2019 bao gồm 8 chỉ số thành phần là: Tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ DN, thiết chế pháp lý và vai trò người đứng đầu.

Theo báo cáo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, năm 2019, kết quả DDCI giữa các sở, ban, ngành tại Gia Lai tương đối đồng đều, không có khoảng cách quá lớn. Trong đó, chi phí thời gian và tính minh bạch là 2 chỉ số thành phần có điểm trung vị cao nhất…

Hà Anh