Qua 25 năm xây dựng và phát triển (16-2-1995/16-2-2020), với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự cố gắng nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CCVC), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng kể, từng bước khẳng định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Theo BHXH Việt Nam cho biết, 25 năm qua, hệ thống BHXH Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Tính đến hết năm 2019, toàn quốc đã có gần 16 triệu người tham gia BHXH, hơn 13,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và gần 86 triệu người tham gia BHYT (đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số). Soi chiếu vào những mục tiêu đã đặt ra cho Ngành BHXH, có thể thấy, trong 25 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, BHXH Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng khích lệ.

Thủ tướng Chính phủ trao tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Những thành tựu nổi bật nhất của BHXH Việt Nam ghi dấu ấn qua các lĩnh vực sau:

1. Phát triển số người tham gia

Số người tham gia BHXH, BHYT liên tục tăng lên qua các năm: Năm 1995 (năm đầu tiên thực hiện Điều lệ BHXH), cả nước có trên 2,2 triệu người lao động tham gia BHXH bắt buộc và đến năm 2019 ước có gần 16 triệu người lao động tham gia BHXH; Năm 2003 cả nước có gần 11,5 triệu người tham gia BHYT và đến năm 2019 ước có trên 85,9 triệu người tham gia (đạt tỷ lệ bao phủ gần 90% dân số); Năm 2009 (năm đầu tiên thực hiện BHTN), cả nước có gần 6 triệu người lao động tham gia BHTN và đến năm 2019, ước có trên 13,4 triệu người tham gia.

2. Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT

Tính từ năm 1995 đến nay, toàn Ngành BHXH đã giải quyết cho hơn 3,2 triệu người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng, trên 120 triệu người hưởng trợ cấp một lần và các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe; Trung bình mỗi năm Quỹ BHYT đã đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho trên 1.924 triệu lượt người.

3. Cải cách hành chính

Trong 5 năm (2014-2019) số lượng thủ tục hành chính (TTHC) của Ngành đã được giảm từ 263 thủ tục xuống còn 27 thủ tục (giảm 76%). Số giờ thực hiện TTHC về BHXH, BHYT từ 335 giờ đã giảm xuống còn 147 giờ.

Theo đánh giá tại Báo cáo Doing Business 2019 về xếp hạng của các tổ chức quốc tế, chỉ số nộp thuế và BHXH tăng 36 bậc so với Báo cáo Doing Business 2017. Năm 2018 được Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đánh giá là "một trong những đơn vị đi đầu trong cải cách TTHC, ứng dụng CNTT và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm”.

Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho đồng bào Cơ Tu huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam.

4. Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT)

Hệ thống CNTT của Ngành đang dần hoàn thiện theo hướng hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế, được tích hợp, tập trung cấp quốc gia. Thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 cho 18/28 TTHC; dần hoàn thiện việc xây dựng hệ sinh thái 4.0, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trong 2 năm liên tiếp 2017, 2018, BHXH Việt Nam là đơn vị đi đầu thuộc khối cơ quan thuộc chính phủ trong việc ứng dụng CNTT để phát triển Chính phủ điện tử theo kết quả đánh giá, xếp hạng phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam do Cục Tin học hóa - Bộ TT&TT và Hội Truyền thông số Việt Nam công bố; trong 3 năm liên tiếp 2017, 2018, 2019 giữ vững vị trí số 2 trong bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng ứng dụng Công nghệ thông tin dành cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có dịch vụ công.

5. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu BHYT hộ gia đình, cấp mã số BHXH

BHXH Việt Nam đã hoàn thiện và quản lý tập trung Cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT theo mã số BHXH, với thông tin của hơn 97 triệu dân, tương ứng khoảng 30 triệu hộ gia đình. Đây là tiền đề cho việc xây dựng, kết nối liên thông, hoàn thiện hệ thống ứng dụng CNTT của Ngành, tiến tới xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về người tham gia BHYT, BHXH. Đây cũng là nguồn dữ liệu quan trọng được sử dụng trên hệ thống thông tin giám định BHYT để kiểm soát chi phí KCB BHYT nhằm nâng cao hiệu quả quản lý quỹ BHYT của BHXH Việt Nam; là cơ sở để xây dựng và phát hành thẻ an sinh xã hội cho người dân…

Hiếu Quỳnh