Trong số đó, Agribank là ngân hàng đầu tiên công bố “chiến dịch” bài bản và có những hành động cụ thể về xử lý nợ xấu với quyết tâm xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu, góp phần khơi thông nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế đất nước.

Hiện nay, toàn hệ thống Agribank, đặc biệt là các đơn vị liên quan đến nhiệm vụ xử lý nợ xấu đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện nhằm tập trung toàn lực trong guồng quay xử lý nợ xấu, từ xây dựng quy trình cho đến xây dựng phương án xử lý đối với từng món nợ xấu và cách thức, biện pháp triển khai thực hiện… Tất cả được tiến hành ráo riết cùng hướng đến mục tiêu xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu, khơi thông nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế.

Agribank tổ chức Hội nghị tập huấn tín dụng, rủi ro và triển khai kế hoạch xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42.

Với mục tiêu được Agribank quán triệt ngay từ đầu đó là quyết tâm “dọn” nợ xấu nhanh, dứt điểm, gắn với việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh. Vì vậy, trong các phương án xử lý nợ, có cả phương án chấp nhận giảm lãi suất để góp phần hỗ trợ khách hàng trả nợ. 

Bên cạnh đó, Agribank phối hợp với Công ty Quản lý tài sản VAMC và các đơn vị có liên quan triển khai một số chính sách động viên, khuyến khích khách hàng có nợ xấu, nợ đã bán cho VAMC, đã được ngân hàng xử lý rủi ro.

Theo đó, Agribank thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất cho vay về cùng một mức lãi suất cho vay của từng lĩnh vực, đối tượng khách hàng, loại cho vay theo quy định về lãi suất của Agribank đối với các khoản nợ đã xử lý rủi ro. Đối với các khoản nợ đã bán cho VAMC, Agribank sẽ xem xét điều chỉnh lãi suất theo các nội dung đã được VAMC ủy quyền, trên cơ sở đề nghị bằng văn bản của khách hàng và khi khách hàng đáp ứng các điều kiện

Với gần 30 năm phát triển, Agribank hiện là NHTM duy nhất Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Agribank nhận thức rằng, việc nỗ lực triển khai Nghị quyết 42 trước mắt có thể khiến tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng bị ảnh hưởng, song về lâu dài, điều này sẽ giúp ngân hàng tạo lập nền tảng tài chính vững mạnh và minh bạch, triển khai thành công Chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030, cũng là tái cơ cấu giai đoạn II, hướng tới cổ phần hóa theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và NHNN. 

Song song với việc ráo riết xử lý nợ xấu, Agribank triển khai nhiều biện pháp hạn chế phát sinh nợ xấu mới, quyết liệt trong khắc phục những nguyên nhân chủ quan làm nợ xấu phát sinh. Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ cán bộ; luân chuyển cán bộ làm công tác tín dụng, luân chuyển người đứng đầu, quy định thời hạn giữ chức vụ tối đa đối với các lao động giữ chức danh chức vụ; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là kiểm tra đột xuất; xử lý nghiêm minh những trường hợp làm phát sinh nợ xấu, trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu…

Với sự quyết tâm, nỗ lực của toàn hệ thống, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, NHNN, sự đồng hành, hỗ trợ của các ngành, các cấp liên quan hỗ trợ xử lý nợ xấu và tài sản thế chấp, Agribank tin tưởng rằng sẽ sớm xử lý dứt điểm nợ xấu, khơi thông dòng vốn phục vụ phát triển kinh tế, chuẩn bị mọi tiền đề vững chắc sẵn sàng lộ trình cổ phần hóa khi có chỉ đạo của Chính phủ, bắt đầu một chặng đường mới trên hành trình phục vụ “Tam nông” và nền kinh tế đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập. 
PV