Kết quả trên do nhóm nghiên cứu của VCCI thực hiện trên cơ sở thu thập, khảo sát và phân tích dữ liệu từ 1.727 doanh nghiệp đang hoạt động trên toàn quốc, nhằm thực hiện Đề án "Đo lường sự hài lòng của người nộp thuế với sự phục vụ của cơ quan thuế".

Như vậy, các chỉ số đánh giá được tiến hành cho thấy, việc tiếp cận thông tin thuế đạt 7,96 điểm; thực hiện thủ tục hành chính thuế đạt 7,76 điểm; thanh tra, kiểm tra thuế đạt 7,20 điểm; cải thiện chất lượng phục vụ của công chức thuế đạt 7,86 điểm và kết quả giải quyết công việc đạt 8,19 điểm.

 Theo kết quả các chỉ số thành phần so sánh với kết quả năm 2016 có 3 chỉ số tăng điểm là sự phục vụ của công chức thuế, tiếp cận thông tin và kết quả giải quyết công việc; có 2 chỉ số giảm điểm nhẹ là thực hiện thủ tục hành chính thuế và thanh tra, kiểm tra thuế.

Được biết, doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2019 cũng được hỏi về mức độ nhận biết các phương thức quản lý rủi ro trong kiểm tra, thanh tra thuế.

Đây là nội dung mới được đưa vào khảo sát năm 2019 là quản lý thuế dựa trên đánh giá mức độ rủi ro. Theo đó, 61% doanh nghiệp tự nhận diện được các rủi ro ở mức "trung bình", "cao" hoặc "rất cao."

Điều đó phản ánh, doanh nghiệp có mức độ rủi ro cao hơn thì nhiều khả năng bị thanh tra, kiểm tra nhiều hơn...

Tính đến tháng 10.2019, có 99% các doanh nghiệp tham gia khai thuế điện tử. Ngành tài chính đã phối hợp với 52 ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ thu thuế điện tử. Bên cạnh đó, cũng đã có 93% doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế điện tử.

Đến nay, ngành thuế hợp nhất từ 401 chi cục thành 190 chi cục khu vực, giảm 211 chi cục thuế và sẽ tiếp tục còn giảm tiếp trong thời gian tới.     

Hải Châu