Đây là tín hiệu tích cực được công bố tại kết quả giám sát việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế và hải quan, do Ủy ban Trung ương (UBTW) MTTQ Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính, VCCI, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức.

Báo cáo kết quả giám sát cho thấy, cuộc giám sát trong lĩnh vực thuế và hải quan đã được 6 cơ quan phối hợp thực hiện trong 3 năm; đã khảo sát điều tra xã hội học đối với gần 100 hiệp hội DN, liên minh hợp tác xã và 11 tỉnh, thành phố; tổ chức 3 đoàn giám sát tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM. 

Trong 3 năm (2014 - 2017) thực hiện các Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ cho thấy, cục thuế, hải quan các tỉnh, thành phố đã chủ động, sáng tạo để đổi mới, nỗ lực thực hiện tối đa những mục tiêu, yêu cầu đề ra. 

Đặc biệt, các đơn vị đã xác định được tôn chỉ, mục đích “lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, DN làm thước đo hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành”, qua đó tập trung nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm tạo thuận lợi cho người dân và DN, góp phần lan tỏa sức nóng của các Nghị quyết của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngành Thuế, Hải quan đã triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) nhằm giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho DN khi làm các thủ tục thuế, hải quan. 

Trong đó, chú trọng công tác cải cách, đơn giản hóa TTHC cho DN theo hướng đơn giản, minh bạch, thuận tiện và thống nhất; phù hợp với các chuẩn mực quốc tế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong lĩnh vực thuế, hải quan đã chú trọng đẩy mạnh công tác hỗ trợ, đối thoại với DN; triển khai nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, qua đó kịp thời đáp ứng yêu cầu về cung cấp thông tin, hướng dẫn, giải đáp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ để người dân và DN thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế, hải quan.

Được biết, từ năm 2011-2015, Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát cắt giảm 248 TTHC, đơn giản hóa 962 thủ tục, trong đó, lĩnh vực thuế cắt giảm 147 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 526 TTHC; lĩnh vực hải quan cắt giảm 42 thủ tục, đơn giản 298 TTHC. 

Từ 2016 đến nay, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện cắt giảm 174 TTHC và đơn giản hóa 898 thủ tục. Trong đó, lĩnh vực thuế cắt giảm 97 thủ tục, đơn giản hóa 308 TTHC; lĩnh vực hải quan cắt giảm 42 thủ tục và đơn giản hóa 181 thủ tục. 

Những cải cách trong lĩnh vực thuế và hải quan thời gian qua đã được xã hội, cộng đồng DN và người dân ghi nhận, đánh giá cao. Thể hiện ở việc, chỉ số nộp thuế Việt Nam nêu tại Báo cáo môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2017 tăng 11 bậc và năm 2018 tăng 81 bậc, đứng thứ 4 trong nhóm nước ASEAN.

Bộ Tài chính cho biết trong thời gian tới, Bộ này sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 50,8% TTHC còn lại của cả ngành Tài chính, cùng với đó là hoàn thiện cải cách về thể chế, chính sách. Đặc biệt là tiếp tục cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế, hải quan… với 8 giải pháp được tập trung thực hiện đồng bộ.

Lệ Thúy