Mặc dù cơ quan Hải quan đã thực hiện nhiều biện pháp đốc thu và thực hiện cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan… nhưng doanh nghiệp vẫn không nộp thuế. 

Theo xác minh của Cục Hải quan Hải Phòng, doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ doanh nghiệp đã bỏ trốn. Tiếp đó là Công ty TNHH Cachee Việt Nam nợ số tiền trên 276 triệu đồng, của 9 tờ khai được thực hiện trong các năm 2005, 2006, 2007 và 2009. 

Trường hợp thứ 3 là Công ty TNHH xây dựng Hyup Jin Vina, nợ khoảng 250 triệu đồng, của 3 tờ khai được mở năm 2012. Hiện Công ty TNHH Cachee Việt Nam và Công ty TNHH xây dựng Hyup Jin Vina đã dừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế.

Phan Đức