Như vậy, sau hơn 2 năm với sự nỗ lực phối hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Arab Saudi, các doanh nghiệp Việt Nam trong việc thúc đẩy, vận động các cơ quan có liên quan phía Arab Saudi, SFDA đã bước đầu cho phép một số doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản đánh bắt vào Arab Saudi. 

Đây là một tín hiệu đáng mừng với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho đầu ra của ngành thủy sản trong nước, nhất là trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19. 

Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ NN&PTNT, các cơ quan liên quan làm việc, thúc đẩy SFDA bổ sung thêm các doanh nghiệp Việt Nam khác được phép xuất khẩu thủy sản trở lại vào thị trường này, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. 

Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng lưu ý các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường nuôi trồng, sản xuất tại các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Arab Saudi, tránh để ảnh hưởng đến quá trình đánh giá hồ sơ của SFDA đối với các doanh nghiệp khác. 

Việc này cũng góp phần hạn chế khả năng phía Arab Saudi xem xét áp dụng lại lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm thủy sản từ Việt Nam trong tương lai.

P.Đức