Theo đó, trong nửa đầu năm, tại thị trường Hà Nội có khoảng 7.800 giao dịch thành công, tại TP Hồ Chí Minh có khoảng 7.500 giao dịch thành công. Tính đến 20-6, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 37.489 tỷ đồng, so với tháng 12-2015 giảm 13.400 tỷ đồng, tương đương 26,33%.

Như vậy, so với gần 2 năm trước, giá trị tồn kho bất động sản đã giảm được 1/2, tương ứng với khoảng 74.000 tỷ đồng vào tháng 12-2014. Cũng theo báo cáo này, kết quả giải ngân gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng tính đến tháng 5-2016 đạt tổng số tiền đã cam kết là 34.475 tỷ đồng, đã giải ngân 24.243 tỷ đồng.

P.H