Trong đó, thị trường Hà Nội, giá trị tồn kho bất động sản hiện còn khoảng 5.888 tỉ đồng, giảm 858 tỉ đồng so với thời điểm kết thúc tháng 12- 2015; mức giảm tương ứng gần 13%. Tồn kho căn hộ chung cư giảm mạnh nhất, hiện chỉ còn khoảng 171 căn, tương đương 191 tỉ đồng; tồn kho nhà thấp tầng vẫn còn nhiều với 1.939 căn, có giá trị khoảng 5.697 tỉ đồng.

Cũng theo báo cáo trên, giá trị tồn kho bất động sản trên thị trường TP Hồ Chí Minh ở mức 6.815 tỉ đồng. Khác với thị trường Hà Nội, giá trị tồn kho cao nhất tại TP Hồ Chí Minh nằm ở phân khúc chung cư với 2.588 căn, tương đương 4.406 tỉ đồng; tiếp đến là đất nền nhà ở 264.629m2, xấp xỉ 1.203 tỉ đồng; nhà thấp tầng 275 căn, tương đương 770 tỉ đồng; thấp nhất là tồn kho đất nền thương mại với 34.318m2, tương đương 437 tỉ đồng.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản đánh giá lượng tồn kho bất động sản vẫn tiếp tục giảm nhưng đã chậm lại.

P.H