Trong đó cấu phần kho dữ liệu dùng chung và hệ dữ liệu mở được đặt ở Công viên phần mềm Quang Trung, hiện thành phố cũng đã xây dựng quy chế khai thác kho dữ liệu này. Việc xây dựng Trung tâm điều hành, chỉ huy của thành phố đặt tại trụ sở UBND thành phố cũng đang được đẩy nhanh các bước hoàn tất ngay đầu năm nay. 

Theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, yêu cầu đặt ra với Trung tâm này là không chỉ đơn thuần là hệ thống phục vụ công tác điều hành, chỉ huy của thành phố, mà còn phải gắn kết với các Trung tâm điều hành chỉ huy của các sở, ngành và phải đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác một cách đồng bộ. Sau khi hoàn tất các bước triển khai đề án, thành phố cho đấu thầu để tìm nhà đầu tư Trung tâm điều hành chỉ huy này. 

Với cấu phần Trung tâm dự báo mô phỏng kinh tế - xã hội được đặt tại Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, theo Chủ tịch Nguyễn Thành Phong, gần đây Trung tâm này đã phát huy được kết quả bước đầu trong việc dự báo các chỉ tiêu, kịch bản tăng trưởng kinh tế của thành phố 5 năm sắp tới để phục vụ Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Cấu phần tiếp theo là Trung tâm an ninh an toàn mạng được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần, trong đó DNNN là Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn sẽ nắm giữ cổ phần chi phối. 

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong chia sẻ, cùng với việc triển khai các cấu phần quan trọng trên, UBND TP Hồ Chí Minh cũng chỉ định 2 địa phương là quận 1 và quận 12 thực hiện thí điểm việc xây dựng, hình thành đô thị thông minh tại cơ sở.

Đ.Thắng