Theo Quyết định, khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội La Tinh – Đông La, tỷ lệ 1/500 thuộc địa giới hành chính của xã Đông La, huyện Hoài Đức và phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Phía Đông Bắc giáp Khu B thuộc Khu đô thị mới Dương Nội và đất nông nghiệp của phường Dương Nội; phía Đông Nam giáp dự án đầu tư Bệnh viện Nhi Hà Nội và Bệnh viện Thận Hà Nội; phía Tây Bắc giáp kênh La Khê; phía Tây Nam giáp tuyến đường quy hoạch có mặt cắt ngang khoảng 40m.

Tổng diện tích khu đất lập quy hoạch khoảng 12,1ha; quy mô dân số dự kiến khoảng 5.434 người.

Các chỉ tiêu sử dụng đất sẽ được đề xuất trong Quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 phù hợp với Quy chuẩn xây dựng Việt nam và các quy định của pháp luật hiện hành.

Hải Châu