Đồng thời, Bộ cũng sẽ tổ chức thanh tra công vụ nhằm phát hiện, xử lí những cán bộ, công chức nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận. 

Để tránh tiêu cực, Bộ sẽ rà soát lại các thủ tục hành chính về đất đai đã ban hành; công khai các loại phí, lệ phí mà người sử dụng đất phải nộp khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận tại nơi tiếp nhận hồ sơ. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng công bố đường dây nóng 043.7957889 để tiếp nhận những thông tin, phản ánh, kiến nghị của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai cũng như hành vi gây nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến cấp sổ đỏ ở các địa phương.

K. Vy