Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XII cho biết: “Sự tham gia đưa tin của số lượng lớn phóng viên cho thấy báo chí và dư luận trong nước và nước ngoài rất là quan tâm đến Đại hội XII của Đảng.

Các phóng viên đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí Đại hội XII. 

Trung tâm báo chí sẽ tạo điều kiện tốt nhất để phóng viên tác nghiệp, cung cấp hình ảnh, tư liệu chính xác nhất, tốt nhất để các cơ quan báo chí sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin cho bạn đọc, bạn xem trong nước và quốc tế. Chúng tôi đã bố trí một phòng làm việc lớn có diện tích hơn 1.000 m² với 170 máy tính cố định. Phóng viên được đem máy tính xách tay vào tác nghiệp”.

Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ cũng cho biết thêm rằng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Trung tâm Báo chí Đại hội XII, Trung tâm Hội nghị quốc gia đã phối hợp với các cơ quan liên quan tích cực triển khai các công việc được giao, trong đó có việc khai trương Trang tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Đại hội XII bắt đầu từ ngày 15- 9- 2015, đặt tại Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam để phục vụ việc thông tin về hoạt động của Đại hội.

Đại hội lần này sẽ thảo luận, thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011– 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016– 2020; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Huyền Chi