Trưởng ban kiểm phiếu Đại hội XII, ông Nguyễn Thế Trung - Phó Trưởng ban thường trực Ban dân vận Trung ương điều hành quá trình bỏ phiếu. Ban Kiểm phiếu đã phát ra 1.510 phiếu.

Theo thứ tự, Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu đầu tiên. Sau đó đến Đoàn thư ký và các đoàn đại biểu lần lượt bỏ phiếu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Trước đó, trong phiên làm việc chiều qua (25-1) kéo dài đến 21h30, thay mặt Đoàn Chủ tịch Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa đã đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu.

Đại biểu bầu Ban Kiểm phiếu gồm 25 thành viên do ông Nguyễn Thế Trung – Phó Trưởng ban Dân vận Trung Ương làm Trưởng ban. Đại hội đã tiến hành 3 vòng bỏ phiếu để xem xét, quyết định các trường hợp xin rút khỏi danh sách bầu Ban Chấp hành TƯ khóa II; bỏ phiếu để lựa chọn ứng cử viên theo thứ tự từ cao xuống thấp do số dư của danh sách đề cử vượt quá 30% so với số ủy viên Trung ương cần bầu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Danh sách chính thức bầu Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII được chuyển đến đại biểu sáng nay trước khi Đại hội tiến hành bỏ phiếu gồm 246 ứng cử viên (220 ứng cử viên bầu Ủy viên chính thức và 26 ứng cử viên bầu Ủy viên dự khuyết).

Chiều nay (26-1), danh sách Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII sẽ được công bố.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Ban Kiểm phiếu kiểm số lượng phiếu bầu trong các thùng phiếu.
Huyền Chi - Việt Hưng