Công việc đầu tiên của Ban Kiểm phiếu Đại hội XII để chuẩn bị cho việc bầu cử Ban Chấp hành Trung Ương khóa II tại Đại hội là kiểm phiếu của đại biểu biểu quyết các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII.

Sau khi có danh sách bầu cử chính thức Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII và đại biểu tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng vào Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII.

Trao đổi bên hành lang Đại hội cuối giờ chiều nay, đại biểu Nguyễn Quốc Cường - Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, Đại hội đang thực hiện bước 1 trong quy trình bầu cử Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII là xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII.

Một số đại biểu cho biết thêm, sau khi có kết quả, nếu danh sách này kết hợp với danh sách nhân sự được Ban Chấp hành Trung Ương khóa XI giới thiệu ứng cử Ủy viên Trung Ương chính thức khóa XII có số dư vượt quá 30% thì Đại hội sẽ tiến hành bước 2 là "bước thu gọn danh sách để đảm bảo tập trung phiếu bầu".

Theo đó, Đại hội sẽ tiếp tục bỏ phiếu đối với các trường hợp được đề cử (bổ sung) lấy từ trên xuống dưới (số phiếu cao xuống thấp) để quyết định danh sách bầu cử chính thức Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII, đảm bảo số dư ứng cử Ủy viên chính thức không quá 30% và tổng số dư bầu Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII không quá 10-15% như quy định của Quy chế bầu cử Đại hội XII.

Hai bước đầu tiên này chỉ thực hiện đối với nhân sự được đề cử bổ sung vì "các Đại biểu đã thống nhất với danh sách những nhân sự được Ban Chấp hành Trung Ương khóa XI giới thiệu rồi mới đề cử bổ sung nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Trung Ương khóa mới". Các đại biểu khẳng định, trong ngày hôm nay sẽ phải chốt danh sách chính thức bầu Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII để sáng mai Đại hội thực hiện bước 3 của quy trình bầu cử là bầu Ban Chấp hành Trung Ương khóa XII.

Huyền Chi