Theo đó, tính đến sáng 23-1, đã có 200 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế gửi điện mừng chúc mừng Đại hội XII của Đảng. Tất cả các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đều bày tỏ tình cảm chân thành và mong muốn Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng trung ương và Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu trong giờ giải lao.

Đồng thời mong muốn Đảng ta đưa ra được nhiều chủ trương, giải pháp thiết thực nhằm lãnh đạo, thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Huyền Chi