Theo đó, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi giao cho Sở Công Thương phối hợp với Sở NN&PTNT, Bộ Chỉ huy Quân sự và Công an tỉnh, cùng UBND huyện Tây Trà thực hiện việc nổ mìn phá hủy các hầm khai thác vàng trái phép để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đạt hiệu quả; không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường rừng và cây rừng tự nhiên.

Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Tây Trà chỉ đạo lực lượng chức năng và các xã Trà Thanh, Trà Quân tuyên truyền, thông báo cho người dân thời gian, khu vực, đảm bảo ANTT, an toàn trong quá trình nổ mìn…

Chủ tịch huyện Tây Trà phải chịu trách nhiệm nếu để tình trạng đào đãi vàng trái phép tái diễn.

Trà Câu