Trong đó, TP Hồ Chí Minh là 545 người, Đà Nẵng: 46 người, Vĩnh Phúc: 90 người, Nghệ An 86 người...

Các tỉnh này đang tiếp tục triển khai thực hiện. Hà Nội cũng giao nhiệm vụ bổ sung cho 4 trung tâm chuẩn bị tiếp nhận người nghiện không có nơi cư trú ổn định. Hải Phòng cũng đang chuẩn bị tiếp nhận và một số tỉnh đã lên kế hoạch.

Đây là hiệu quả tích cực sau một thời gian Bộ LĐ-TB&XH tham mưu cho Chính phủ tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục hành chính đối với người nghiện không có nơi cư trú ổn định.

T.Uyên